Reactie Pieper op 'broncode'

 
Facebook Twitter LinkedIn Translate Favorites More Services


De Broncode-affaire blijft de gemoederen bezighouden. Vorige week verscheen het boek van Quote-journalist Eric Smit over de verdwenen uitvinding uit 1999, die gegevensbestanden met een factor twee miljoen zou kunnen verkleinen. De ontdekker ging net iets te vroeg dood en steevast duikt in de affaire de naam op van oud-Philips-topman en UT-deeltijdhoogleraar Roel Pieper.
 

Jan Sloot, een eenvoudige tv-reparateur, ontdekt in 1999 een revolutionair coderingssysteem dat harddisks, cd-roms, en andere informatiedragers bijna overbodig zou maken. Alle ooit uitgebrachte speelfilms passen ermee op één cd. Sloot gaat de boer op en klopt onder meer aan bij Philips. Maar de Eindhovense ingenieurs lijken weinig geïnteresseerd.

Roel Pieper, destijds nog lid van de Raad van bestuur bij Philips, ziet wèl brood in het mysterieuze kastje en gaat, uiteindelijk zonder Philips, met de uitvinder en zijn compagnons in zee. Pieper vliegt met Sloot de hele wereld over om investeerders te vinden, en steekt zelf enkele miljoenen in het project. Alle aandeelhouders van het bedrijf Fifth Force, dat het Sloot Digital Coding System wil commercialiseren, hopen miljardair te worden, volgens de auteur van `De Broncode'.

Maar op 11 september 1999 overlijdt de paranoïde uitvinder aan een hartaanval, een dag voordat de uitvinding tot in detail contractueel zou worden vastgelegd. Alle aantekeningen, het kastje met een proefmodel van de uitvinding én `de broncode' worden nooit teruggevonden.

In de opgerakelde affaire duiken regelmatig suggesties op over de verstrengeling van Piepers Philips- en privébelangen en zelfs over mogelijke betrokkenheid van Pieper bij de dood van Sloot. Tot nu toe reageerde Pieper, deeltijdhoogleraar bij de UT-vakgroep Informatiesystemen, niet op de nieuwe publiciteitsgolf die het boek rond zijn persoon losmaakt. Voor UT-Nieuws maakt hij een uitzondering.

Belangenverstrengeling: u ging met Sloot in zee, terwijl u nog bij Philips werkte. Is dat niet tegen de Philips-regels?

`Mijn acties binnen Philips waren volledig binnen de regels. Ten eerste had Philips Research twee keer de gelegenheid èn de verantwoording de zaak te onderzoeken. Ze hebben dat twee keer afgewezen. Daarnaast is het elk lid van Philips toegestaan om privé-investeringen te doen als die interessant zijn, of dat nu in aandelen is of in iets anders. Philips Research - en alle managers die ermee te maken hadden - heeft de zaak heel bewust en herhaaldelijk afgewezen. Ik vond het interessant om te zien wat er nog mogelijk zou zijn en wilde er wel wat meer van weten. Zo simpel ligt het.'

Een compressiefactor van twee miljoen. Dat kan helemaal niet, volgens allerlei deskundigen. Was Sloots vinding wel zo spectaculair?

`Het gaat niet om compressie. Daar zit iedereen verkeerd. Het principe is veel eerder te vergelijken met een concept zoals Adobe-postscript, waar aan de zendende en aan de ontvangende kant bekend is wat voor datarecepten heen en weer gestuurd worden, dus zonder dat de data zelf worden verstuurd. Er was in Nederland nog een bedrijf, FrontEnd, dat dit probeerde.'

 Komt Sloots vinding ooit weer boven water

`De vinding van Sloot was half af. Er ontbrak nog veel aan en er was heel weinig gedaan aan patenten en documentatie. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat er nog wat mee kan worden gedaan. Zelfs als er nog wat gevonden wordt.'

Enig idee of er opzet in het spel was bij de dood van Sloot en het verdwijnen van zijn vinding?

`Dit soort gedachtes hoort in de science fiction wereld thuis. Natuurlijk is de man in het ziekenhuis onderzocht. Er is een heel simpele verklaring voor zijn dood: hartstilstand.'

Frans van der Veeken
 

Roel Pieper