Waarom Roel Pieper niet wil reageren op

de uitzending van 'Netwerk'

Facebook Twitter LinkedIn Translate Favorites More Services

   

----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: Robert de Moll [mailto:robertdm@monogram.nl]
Verzonden: donderdag 9 september 2004  16:43
Aan: heleen@documare.nl
CC: heleen.minderaa@planet.nl

Onderwerp: Uw fax uitzendingen 'Netwerk'-KRO, d.d. 9 september

Dag mevrouw Minderaa/heer De Poel,

Vanmiddag ontvingen wij uw fax gericht aan Roel Pieper, betreffende de
geplande uitzendingen, getiteld de Broncode. Hoewel hij in het
buitenland is heeft hij kennis genomen van de inhoud. In uw fax staat
dat hij niet heeft willen reageren op de inhoud van de uitzendingen. Dat
is correct. Redenen waarom hij dat niet wil zijn:

 
 • Roel heeft tot vandaag het boek nog niet onder ogen gehad en
  heeft dus nog geen kans gehad om het te lezen.
 • Het concept is hem voor publicatie nooit ter inzage gegeven, ofwel
  er is geen wederhoor toegepast.
 • Uit de tot dusver gestelde vragen blijkt dat in het boek een aantal
  duidelijke bewijsmiddelen en documenten ontbreken die Roel in 2001
  in het Tv-programma Netwerk heeft genoemd en getoond. Dat is
  hoogst verbazingwekkend.
 • Roel heeft geen behoefte om met Smit enige vorm van
  samenwerking te hebben. De verhalen die Smit destijds in Quote
  heeft gepubliceerd zijn in uitermate slechte samenwerking met Roel
  tot stand gekomen. Wat dat betreft schaart Roel zich volledig achter
  het commentaar van Victor Muller in de meeste recente Quote,
  waarin hij tegen Smit een soortgelijk bezwaar aantekent zoals hij die
  destijds heeft ervaren.

Kortom, Roel wil geen reclamecampagne voor dit boek ondersteunen dat
berust op, zoals hij dat aanduidt, een 'truc-journalisme' die Smit graag
lijkt toe te willen passen.

Roel Pieper is tot en met 20 september in het buitenland en tot dan niet
bereikbaar.


Hoogachtend,

Perlita Fränkel

Woordvoerster van Roel Pieper