12 augustus 2008: De broncode werkt toch

Facebook Twitter LinkedIn Translate Favorites More Services

Vier jaar geleden verscheen De Broncode, het boek waarin toenmalig Quote-journalist Eric Smit op bloedstollende wijze uit de doeken deed hoe een televisiereparateur uit Nieuwegein eind jaren negentig een vinding had gedaan die de digitale wereld op zijn kop zette. Hij beweerde althans er in geslaagd te zijn enorme filmbestanden te verkleinen tot een omvang die zo gering was dat alle natuurwetten werden gebroken. Internetinvesteerder Roel Pieper voorzag een wereldmarkt en ging met deze uitvinder Jan Sloot in zee. Sloot stierf echter plots aan een hartaanval en nam zijn vinding mee het graf in. Het apparaat dat de wereld moest veroveren kwam er niet en de vraag rees of het ooit bestaan had. Volgens deskundigen kon de vinding niet anders dan een verzinsel zijn maar in het nieuwste nummer van het maandblad de Ingenieur wordt het geheim van Sloot ontrafeld.

Aan de telefoon journalist Henny van der Pluijm die de methode van Sloot reconstrueerde.