jan
sloot
Facebook Twitter LinkedIn Translate Favorites More Services
 
 
Ergens begin deze eeuw sprak ik een investeerder van het bedrijf Fifth Force waar Roel Pieper leiding aan gaf en waar Jan Sloot de grote inspirator was. De fascinatie was er niet direct maar die groeide door de jaren heen wel. Tot op de dag van vandaag houdt 'Jan Sloot' de gemoederen bezig. Die van mij in ieder geval.

=== Jan Sloot ===
Jan Sloot Hij was een technicus die beweerde een methode te hebben om films op kleine geheugendragers te plaatsen en zonder verlies aan kwaliteit af te spelen. Het ging niet om een compressietechniek waarbij de film tien of twintig keer kon worden 'ingekrompen'.

Jan Sloot kon de omvang van een film terugbrengen tot wat nu een gemiddeld plaatje op een website weegt.
Jan Sloot, geboren te Groningen op 27 augustus 1945, overleden in Nieuwegein op 11 juli 1999.

=== Roel Pieper ===
Jan wist dat hij 'goud' in handen had maar had investeerders nodig, hij sprak met Philips. Niet bewezen, maar wel vaak beweerd, is dat Roel Pieper (destijds directeur bij Philips) persoonlijk veel zag in het 'kastje' van Jan Sloot maar Philips er niet bij wilde hebben.
De deal bij Philips liet Pieper afspringen om vervolgens ontslag te nemen en voor zichzelf te beginnen met als eerste project: Jan Sloots' uitvinding.

=== Eric Smit - de broncode - het boek ===
Deze onderzoeksjournalist stelt dat Pieper dubbel spel heeft gespeeld. Jan Sloot vertrouwde zelfs zijn eigen vrouw niet dus ook de relatie met Pieper en de investeerders was verre van ideaal. Uit een e-mail zou blijken dat Philips wel degelijk interesse had maar na een sessie met Jan Sloot alsnog afhaakte.
Die sessie zou 'doorgestoken kaart' zijn geweest van Pieper om Philips buiten spel te zetten en hemzelf vrij spel te geven. De beschuldigingen van Eric Smit zijn nooit echt weersproken door Roel Pieper.

=== Megadeal ===
Jan Sloot toont zijn uitvinding aan investeerders, waaronder ABN AMRO, die achter elkaar bereid zijn miljoenen in de ontwikkeling te steken. Grote namen in Silicon Valley voorspellen dat Jan Sloot de rijkste man 'ooit' zal worden.
De dag voordat Jan zijn handtekening zet valt hij dood neer in zijn tuin.

=== Vreemde omstandigheid na Jans' dood ===
Ik heb een foto gezien van de plek waar Jan Sloot dood werd gevonden. Wat niemand kan bewijzen maar wel vreemd is, is de omstandigheid zoals Jan Sloot werd aangetroffen. Een hek van kippengaas was van bovenaf ingedeukt, normaal gesproken zakt iemand die een hartaanval krijgt in elkaar en veert niet eerst op.
Als je tegen een hek aanvalt is het vanuit het midden ingedeukt.

Is Jan overvallen in zijn kamer door een bekende, immers, de deur was niet geforceerd maar wel leeg? En is Jan van het balkon van zijn kamer gegooid?. Dat zou verklaren dat de kamer leeg was, de deur niet geforceerd en het gaashek in de tuin van bovenaf ingedeukt.

Ook de plek op zich is vreemd. Een tuin (de buitenlucht) is niet direct een plek waar je je dermate opwindt dat je een hartaanval krijgt.
Over het hoe en waarom is verder niets te vinden. Mijn beweringen over de omstandigheden waarin Jan werd gevonden worden nergens omschreven of lijken te zijn onderzocht.

=== Het zenuwcentrum van Jan Sloot ontmanteld ===
Jan was niet gezond, het is niet uitgesloten dat hij de spanning niet meer aan kon. De een zegt omdat hij een charlatan zou zijn geweest, de ander omdat hij paranoide was en er zijn dus boze tongen die beweren dat Jan Sloot vermoord is.

Jan had een code, die is nooit gevonden. Hij werkte op zolder, thuis, het was er altijd een chaos, bergen papier en electronica. Zelfs zijn vrouw mocht er niet komen. De dag dat Jan dood werd gevonden brak zijn zoon de kamerdeur open. Het was er netjes, alles was opgeruimd, of beter gezegd: weg.

=== Kastjes (niet een dus, maar twee) niet te kraken ===
Decodeerkastje Jan Sloot Jan Sloot had een kastje om te coderen en een om te decoderen. Hij plaatste een film op een stick via het ene kastje en speelde deze af via een tweede kastje. Roel Pieper heeft het decodeerkastje, het codeerkastje niet.

Jan Sloot beweerde tegenover zijn zoon dat hij Pieper ervan verdacht zijn kastje te hebben gekraakt, dat zou Jan hebben kunnen zien aan de harde schijf die in het kastje zat. Waarom er een harde schijf in het kastje zat was een raadsel maar ik meen daar een antwoord op te hebben, ik kom daar nog op terug. Jan werd wantrouwender toen hij ook Roel Pieper niet meer volledig kon vertrouwen.

=== Waar is de code ===
Velen beweren dat deze ooit zal opduiken. Wellicht ligt deze in de kluis van een groot mediabedrijf zoals ook vaak wordt beweerd van de vinding van de 'motor op water', ook de uitvinder daarvan stierf plotseling en er werd niets meer terug gevonden van zijn uitvinding. Boze tongen beweren dat Shell hierachter zit maar daarvoor is geen enkel bewijs.
De code van Jan Sloot is niet af te leiden uit het decodeerkastje. Het codeerkastje en de beschrijving zijn nooit terug gevonden.

=== Bedrijf Pieper bestaat nog steeds ===
De investeerder die ik ooit sprak zei iets waardoor ik meen te weten waarom het bedrijf Fifth Force nog steeds bestaat. Er zijn miljoenen gestoken in de onderneming door grote en kleine investeerders, door het bedrijf slapende te houden denken zij ooit nog eens iets van hun geld terug te zien.
Ook zijn er veel aandeelhouders die destijds relatief weinig hebben geïnvesteerd maar wat begin jaren 2000 veel waard is geworden. Dat was dus al na de dood van Jan Sloot!
Mocht de code ooit opduiken dan moet er 'gedeeld' worden. Er wordt nog altijd gehandeld in aandelen van Fifth Force.

=== Het procedé van de broncode ===
Tja, niemand weet dat maar als je alle eindjes aan elkaar knoopt zeggen de meeste geleerden dat het niet bestaan kan, het zou simpelweg onmogelijk zijn. Jan Sloot zei echter altijd, het is zo simpel dat iedereen het had kunnen bedenken.

Wat is volgens mij de meest voor de hand liggende methode om te bereiken wat Jan Sloot beoogde? Net als het alfabet uit 26 letters bestaat kun je kleuren en geluiden definieren. Door een library aan te leggen van alle kleuren en geluiden heb je dus niet in elk geluid- en filmbestandje een eigen library nodig maar slechts een verwijzing naar de centrale data.

Wat er dus moet gebeuren alvorens je ook daadwerkelijk een film kunt zien via een kleine geheugendrager is een film coderen zodat alle kleuren en geluiden zijn benoemd. Vervolgens vertoon je de film via een ander kastje waar de centrale database met alle voorkomende kleuren en geluiden in zit. Dit verklaart ook waarom er in het codeerkastje geen, en het decodeerkastje wel een harde schijf zat.

Wetenschappelijk is mijn zienswijze (nog) niet te onderbouwen maar is dat niet met alle uitvindingen, immers, dan zou het ook geen uitvinding zijn. Begrijpelijk wat ik beweer wel en zelfs aanwijsbaar. Wellicht kent u het programma SHRINK!

=== Shrink ===
Met Shrink kunt u een DVD kopieren maar tijdens het proces aangeven dat de ruimte die wordt ingenomen kleiner is dan het origineel. Hoe kan dit? Dat is op zich geen compressie zoals het wel genoemd wordt maar het is herdefinieren en -adresseren.
Twee shots die achter elkaar zitten hebben vaak dezelfde achtergrond, die staat in beide shots stil, alleen de persoon op de voorgrond beweegt. Alle stilstaande kleuren zijn dus in elk shot identiek.
Door die samen te voegen heb je voor de twee shots maar een achtergrond nodig. Gemiddeld genomen kan op deze wijze een film met factor vijf worden verkleind, zonder kwaliteitsverlies.

Nu is de vinding van Jan Sloot nooit openbaar geworden en is er geen enkel bewijs dat hij het deed zoals ik hierboven omschreef maar Shrink maakt wel duidelijk dat het niet is uitgesloten dat je kleuren samenvoegt.
Als je dat ook met geluid doet en al die beelden en geluiden centraal op een harde schijf zet kun je volstaan met het verwijzen van een bepaalde plek naar die centrale opslag. Het klinkt zo simpel dat het wel eens waar zou kunnen zijn.
Je haalt alle 'zware' elementen uit alle films die je op de stick zet en plaatst deze in een kastje waar alle denkbare geluiden en kleuren zitten.
Zo bestaat een film alleen nog maar uit een lang getal, oftewel, een txt bestand van een paar kilobyte.

=== Terug naar de basis ===
Eigenlijk kun je het bovenstaande zien als een omslag van digitaal naar analoog, hiermee is verklaard dat er ook geen sprake is van compressie maar van herschikking en -plaatsing.

=== De broncode - de film ===
De rechten van dit 'spannende jongensboek' zijn gekocht maar de film is er nooit gekomen.

=== En nu ===
Er is nooit octrooi aangevraagd op de broncode. Wie heeft er belang bij het verstopt houden van de broncode en het codeerkastje? Niet de familie Sloot. Niet Roel Pieper. Niet de investeerders En zeker niet de consument.

=== Slotwoord ===
Het bovenstaande bevat veel interpretaties van mijn hand waarbij ik me baseer op veronderstellingen en niet op onomstreden vaststaande feiten. Juist omdat er zoveel mysterie rondom Jan Sloot hangt blijf ik geloven in een misdrijf en complot.
Ook denk ik dat mede daardoor de broncode, in tegenstelling tot wat velen nu beweren, nooit meer zal opduiken.

Roel Pieper wil niet reageren, hij is met andere dingen bezig. Philips zegt niet te kunnen maar ook niet te willen reageren omdat ze de zaak destijds afsloten en wat Pieper deed na zijn dienstverband met Philips een zaak van Pieper is. De familie van Jan Sloot, stemde toe in een autopsie maar die heeft uiteindelijk nooit plaats gevonden.


Lees ook: 'Video's over Jan Sloot'