Verboden uitvindingen
 
(incl.explicatie)

Door Gerard Peeters − 08/10/04
(Geplaatst in forum van "De Volkskrant")
Facebook Twitter LinkedIn Translate Favorites More Services

Na een uitgebreide correspondentie met de ongetwijfeld even slimme en even weinig snuggere Herbert Blankenstein bewijst Ronald Plasterk dat het door Jan Sloot geclaimde compressie algoritme niet kan bestaan! QED? NEEN!

Als hij naar de reactie van Roel Pieper aan het slot van het radioprogramma (na de Netwerk tv-documentaire) van de Humanistische Omroep had geluisterd (waarin deze impliciet het leegroven van de studeerkamer van Jan Sloot toegaf!) had hij geweten dat in de 'sigarendoos' waarmee de 'uitvinder' de miljardendromers in de luren legde slechts een ontvanger zat!

Maar wat zij op het beeldscherm zagen was ECHT, dus afgezien van een nieuwe ontvangst-techniek moet er een zender met bijbehorende capaciteiten zijn geweest! Maar waar die is bleef een geheim: de eventuele moord op Jan Sloot heeft de moordenaars dus geen stap dichter bij deze werkelijk revolutionaire data-transport- techniek gebracht!

Het revolutionaire daarvan zit niet in de getoonde hoeveelheid films (Digitenne stuurt 27 tv kanalen over een frequentie), maar in het onmiddelijke contact tussen de afstandbediening van Jan Sloot en de geheime zendapparatuur, en de spoelsnelheid door de vertoonde films.

Het lijkt er sterk op dat Jan Sloot gewoon een video-technicus was. Niet de uitvinder, maar een stroman (en helaas ook katvanger) van de werkelijke uitvinder, die het (terecht?) verstandiger achtte anoniem te blijven.

Maar ook deze man zou wel eens niet de ECHTE uitvinder kunnen zijn: het vertoonde doet mij sterk denken aan de zendtechnieken van Nikola Tesla. Wat een en ander nog lastiger maakt, want reeds (verlopen!) gepatenteerd door deze zelf!

Maar het feit dat de door Tesla bedachte technieken nog steeds levensvatbaar en realiseerbaar zijn is zeer interessant gezien andere uitvindingen van zijn hand. Zoals het draadloze transport van grote elektrische vermogens bij de wereldtentoonstelling in Hamburg begin vorige eeuw, een techniek die Tesla later gebruikte om een elektrische auto van stroom te voorzien!

Maar ook toen al waren de financiële belangen zo groot dat het levensgevaarlijk was je met dit soort dingen bezig te houden. Wellicht kan Plasterk zijn 'brainpower' gebruiken om de 19de-eeuwse 'ether-theory' waaraan al deze uitvindingen zijn ontsproten, te vertalen naar de Superstring-, M-brane- en Matrix-theorieën van onze tijd.

De wonderen van oneindige energie- en datatransportcapaciteit zou wel eens in een 6-dimensionale Kalabi-Yau Space verscholen kunnen zijn!

Om zijn verbeeldingskracht wat op te vijzelen (dorknopers van dit soort achtten 150 jaar geleden snelheden boven de 25 kilometer per uur natuurkundig onmogelijk!) raad ik hem aan 'Angels don't play this Haarp, advances in Tesla technology' van Manning & Begich en 'Secrets of cold war technology' van Vassalitos te lezen. Alhoewel: als wetenschapper is hij met deze column door de mand gevallen!

 

EXPLICATIE
Bovenstaand artikel stuurde ik aan de forumpagina van de Volkskrant als reactie op de column van Ronald Plasterk, een verhandeling over de vermeende 'uitvinding' van Jan Sloot, getiteld 'Broodje Sloot', die verscheen in de editie van vrijdag 24 september 2004.
Op dit artikel volgde slechts een computergegenereerde antwoordbrief. Ook stuurde ik een kopie aan de Volkskrant website-forumredactie, die eveneens niet reageerde!

Plasterk lijkt mij een typisch voorbeeld van een oogkleppenwetenschapper die biologie ging doen omdat de wiskundeknobbel onder de maat is, maar wel overtuigd is van zijn eigen logische
redeneercapaciteiten. Dat demonstreert hij ook in zijn parmantige televisiecolumns,die gebaseerd zijn op zeer twijfelachtige 'nieuwsfeiten', waar ook de gemiddelde burger niet aan twijfelt!

De ervaring heeft mij geleerd,dat de waarheid van nieuwsfeiten voornamelijk gebaseerd is op het beeldmateriaal dat internationaal wordt aangeleverd,en een soort consensus-interpretatie die in de wiskunde als Grootste Gemene Deler wordt omschreven.

Men wil zich vanzelfsprekend geen bult vallen! Ik heb voor dit artikel met opzet voor een wat chaotische vorm gekozen, om zelfstandig onderzoek (wat ik qua Tesla jaren geleden al gedaan heb) bij de lezer te stimuleren, vooral omdat die bij voorkeur kleffe broodjes eet!

Tesla's uitvindingen (met als grootste: wisselstroom) zijn gebaseerd op de in de 19-e eeuwse zogenaamde 'Ethertheorie', die door de wetenschap geschrapt is, maar nu weer actueel is in de vorm van quantum-fysica, QCD en de voortschrijdende inzichten op het gebied van superstring-, M-brane- en matrix-theorieën (op het scheidingsvlak van onze 3-dimensionale werkelijkheid en de 6-dimensionele Kalabi-Yau space (genoemd naar de wiskundigen, die hem beschreven hebben).

Aangezien de huidige toegepaste wetenschappers niet in staat zijn buiten het hen door hun studie (van 3-dimensioneel ingestelde theoretici) opgebouwde wereld- cq. realiteitsbeeld naar diezelfde realiteit te kijken, komen zij, net als vroeger de pastoors & dominees die uit gingen van de letterlijke waarheid van de bijbel, met logische redeneringen die van de verkeerde premisses uitgaan en per definitie op niet ter zake doende conclusies uitkomen,waarbij in dit geval de feitelijke uitvinding of uitvinder tot ketterij cq. ketter bestempeld wordt! Een waarlijk klassiek mechanisme,waarvan ook Tesla het slachtoffer werd. En wellicht dus ook Jan Sloot !

Ik hoop hiermee ook de lezers tot ketters denken gestimuleerd te hebben !
Gerard Peeters