Code Sloot is geen broodje aap
 
D. Rothe - 24/09/04, 00:00
Facebook Twitter LinkedIn Translate Favorites More Services

Volgens Ronald Plasterk (Forum, 24 september) is het onmogelijk dat de
broncode (Sloot Digital Coding Sytem) van de overleden heer Sloot
bestaat....

Naar mijn mening is de benadering van Plasterk onjuist, omdat hij uitgaat van de verkeerde uitgangspunten.

In Plasterks artikel wordt namelijk een verband gezocht tussen 'de sleutel' van Sloot (een bestand met een grootte van ongeveer 4kB, welke door middel van vijf algoritmen wordt gedecomprimeerd tot een volwaardige film met zeer beperkt kwaliteitsverlies) en de verscheidenheid aan filmtitels die er vervolgens mogelijk zijn. Hierbij wordt een berekening gegeven, waarop ik geen enkele aanmerking heb.

Echter, Plasterk gaat er hier vanuit dat het systeem met het binaire stelsel werkt. Wie zich iets meer verdiept heeft in het verhaal van Sloot, weet dat hij het binaire stelsel volledig heeft losgelaten en terug is gegaan naar de oorsprong van elektronische dataopslag. Sloot werkte met een vele malen efficiere manier voor het opslaan van elektronische informatie. Hierdoor wordt de stelling van Plasterk, die vanuit het binaire stelsel redeneert, teniet gedaan.

Dat er een discussie ontstaat over de (on)mogelijkheid van de vinding is terecht. Maar laten we dan beginnen met de juiste uitgangsgegevens. De vinding is daarvoor te bijzonder en kan voorlopig nog niet worden afgedaan als een broodje aap.