Uitvinder neemt idee
mee in graf


Door een onzer redacteuren
ROTTERDAM, 23 JAN. Het scenario is
geschikt voor een bloedstollende film: een
elektrotechnicus doet na twintig jaar
experimenteren een uitvinding die de
computerbranche op zijn kop kan zetten.
Met hulp van Roel Pieper krijgt hij 's
werelds belangrijkste investeerders
wildenthousiast. Maar de uitvinder kan
maar kort van zijn erkenning genieten. Hij
krijgt een hartaanval en neemt het geheim
van zijn technologie mee in zijn graf. Of is er
iemand met de vinding vandoor?

Het blad Quote beschrijft deze maand hoe de 54-jarige
elektrotechnicus Jan Sloot in het voorjaar van 1999 in
contact kwam met Roel Pieper. Hoe verbaasd en
enthousiast de toenmalig Philips- bestuurder reageerde en
hoe slagvaardig hij handelde. "Ik kom voor jullie werken",
was de reactie van Pieper en hij legde direct zijn veeleisende
optiepakket op tafel, stelt Quote. Tegenover deze krant
bevestigde Roel Pieper gisteravond in grote lijnen het
verhaal. Hij ontkent dat hij direct voor Sloot wilde gaan
werken, maar erkent dat hij wilde investeren. Sloot
ontwikkelde een coderingssysteem dat beeld en geluid zeer
efficiënt kan opslaan: alle films ter wereld op één cd,
claimde de elektrotechnicus. Pieper: "De technologie had
beperkingen, maar tachtig procent van wat Sloot claimde
kon hij waarmaken." Is Pieper er met de technologie
vandoor? "Philips heeft de vinding afgewezen" zegt Carl Jan
van Driel van Philips Research, een ingenieur die aanwezig
was bij een ontmoeting met Sloot. Pieper benadrukt dat dit
is gebeurd in overleg met het Natlab. "Ik heb het binnen
Philips zeker drie keer voorgelegd, maar ze wilden er niet
aan", zegt hij.

In elk geval vliegt de Philipsbestuurder in de zomer van 1999
met Sloot en enkele vertrouwelingen naar de VS. Hij
demonstreert de technologie bij Computer Associates, en
gerenommeerde invensteerders. "You are going to be the
richest man on earth
", zegt investeerder Tom Perkins tegen
Sloot. Ook ABN Amro toont zich bereid om te investeren.

Twee dagen daarna sterft Sloot aan een hartaanval. Op
diens begrafenis belooft Pieper dat hij diens technologie
succesvol op de wereld zal brengen, schrijft Quote. Maar de
technologie is verdwenen, zegt Pieper. Zelfs een detective
die de gangen van Sloot is nagegaan kan niet achterhalen
waar de elektrotechnicus de geheime zogeheten broncode -
de basis voor de programmatuur - voor zijn innovatie
verborgen houdt. Dipro en The Fifth Force, de
vennootschappen die zijn opgericht om de vindingen van
Sloot te exploiteren bestaan nog steeds. Pieper: "Je weet
immers nooit wat er nog kan gebeuren."

Facebook Twitter LinkedIn Translate Favorites More Services

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad