23-12-04
Facebook Twitter LinkedIn Translate Favorites More Services
 

Pieper had de supercompressie-uitvinding van Jan Sloot nooit serieus mogen nemen, staat in een onderzoekje. En de schrijver van 'De
Broncode' daagt Pieper uit om een proces te beginnen

Rombout Kerstens van het IT-bedrijf Keyword in Delft schreef de rapportage 'Alles wat u wilde weten over comprimeren (maar nooit
durfde te vragen). Inleiding tot de informatietheorie voor investeerders'.

Follow up:

In dit 30 pagina's tellend document rekent Kerstens af met de mogelijkheid dat de theorie van Sloot waar kan zijn geweest. Hij baseert
zich op de theorie van de Amerikaanse wiskundige en elektrotechnicus Claude Shannon (1916-2001), die in 1948 met in 'The
Mathematical Theory of Communication' al de grenzen van datagebruik theoretische vastlegde, en van de Russische wiskundige Andrey
Kolmogorov (1903-1987), die de compressie nader in een theorie onderbracht.

Jan Sloot zei de totale hoeveelheid bits van een bestand zodanig te kunnen reduceren dat er meer films tegelijk op de 64-bits chipkaart
zouden passen.

Volgens Kerstens '...wreekt zich het feit dat de informatietheorie geen verplicht vak is op de middelbare school. Hoewel dit laatste
kennelijk evenmin garanties biedt, want vele technische high-potentials die er voor gestudeerd hadden vergaloppeerden zich ook.
Blijkbaar was de demonstratie zo overtuigend dat een nadere beschouwing van de feiten overbodig werd geacht."

Pieper zelf was gepromoveerd aan de TU Delft, dus dat is geen garantie. Kerstens gelooft niet dat er een alternatieve wijze van
datacodering kan bestaan.

Kerstens beweert in zijn betoog ongeveer hetzelfde, maar dan wetenschappelijk gefundeerd, als ex-Philips coryfee en Emmy Award-
winnaar Kees Schouhamer Immink eerder in Netkwesties: het kan gewoon niet. Op EndlessCompression.com, ook een Nederlandse
site, worden de claims van uitvindingen op het terrrein van Sloot verzameld.

Het boek 'De Broncode' van Eric Smit, waarin de affaire rond Jan Sloot uitgebreid wordt beschreven, laat in het midden of de
supercompressie-technologie van Jan Sloot echt bestaan heeft, behalve kort in een bijlage. Daaraan dankt het uitstekend geschreven
boek mede zijn spanning en de verfilming die er in 2006 moet komen.

Pieper zei recent in een tv-interview dat hij in elk geval niet Philips had bedrogen met zijn stappen rond de uitvinding. De schrijver van het
boek 'De Broncode' reageert nu op zijn site op Piepers uitingen. Hij vindt dat Pieper naar de rechtbank moet stappen als de aantijgingen
aan diens adres onjuist zijn.

Bron