Forum: De Broncode (104 topics)  
Topic: Reconstructie/herschepping  
seldrie
24-9-2004 13:12:00
Het is toch op z'n minst het proberen waard om met de gegevens die tot op heden beschikbaar zijn een poging te ondernemen om tot herschepping van de uitvinding van wijlen Jan Loos te komen.