Forum: De Broncode (104 topics)  
Topic: Analyse & Denk mee!  
luycksm
30-10-2004 4:51:00
Boeiend verhaal. Zeer geinteresseerd heb ik de afgelopen weken
diverse forums van voor tot achter doorgelezen en heb ik me een beeld
gevormd van het probleemgebied. Vanuit mijn theoretische ICT-kennis
durf ik zonder blikken of blozen te zeggen dat de besproken uitvinding onmogelijk is. Probleem echter is dat Jan Sloot geen ICT-er was. Mijn hele ICT referentiekader heeft in deze zaak dus waarschijnlijk geen
enkele waarde.
Gefascineerd door het verhaal, doch nuchter over de werkelijkheid, ben ik erg aan het zoeken naar wat hier werkelijk aan de hand is geweest.
Zodra ik het heb over Jan Sloot (JS) bedoel ik het beeld dat ik van
deze man heb gevormd na het lezen van veel artikelen.

Mijn analyse:

Indruk
-JS was geen ICT-er. Hij werd niet beperkt door theorie die ICT-ers
met de paplepel ingegoten krijgen en kon derhalve creatief zijn in
het verzinnen van oplossingen.
-JS was een eenvoudige man die iets kinderlijk eenvoudigs geheim
wilde houden.

Stellingen
-Het menselijk brein heeft vaak genoeg aan 'de essentie'.
-Complexe zaken zijn vaak opgebouwd uit 'meer van hetzelfde'.
-Vaak heeft men versteld gestaan over 'de kracht van de eenvoud'.
-Kennis beperkt je in creativiteit.


Technisch
-Op basis van de octooien kan ik aleen maar opmaken dat JS een
codeersysteem heeft uitgevonden dat intelligent genoeg was om te
zoeken naar herhaling. Herhaling wordt gecodeerd als referentie naar
een eerder gecodeerd (sub-)fragment.
De genoemde herhaling lijkt steeds te handelen binnen een specifiek
boek, een specifieke film of een specifiek muziekstuk. Dit moet ook
wel, want het aantal mogelijkheden wordt steeds gekwantificeerd als
'gelimiteerd'. Als we alle mogelijke documenten, films, en
muziekstukken zouden bestuderen, zouden we al snel tot de conclusie
komen dat de mogelijkheden onbeperkt zijn. Het uiteindelijke
technische referentiegeheugen was beperkt, het moet derhalve nog
steeds uniek zijn geweest voor het gecodeerde document en daarom bestond het document naar mijn mening niet alleen uit de uiteindelijke
sleutel, maar ook uit het bijbehorende referentiegeheugen (nou
vooruit: en exclusief de generieke algoritmen om herhalingen te
identificeren).
In het gehele verhaal wordt steeds de indruk gewekt dat de sleutel
alleen genoeg is. Deze gedachtensprong belooft inderdaad gouden
bergen. Het probleem echter is dat je voor elk gecodeerd document
niet alleen de sleutel, maar ook het bij dat document behorende
referentiegeheugen nodig hebt. Overigens complimenten voor degene
(naam ff kwijt) die in dit forum het bewijs levert door het nabouwen van de in het octrooi gespecificeerde gedachtengang met behulp van
een relationele database. Jouw code die op basis van de input de database manipuleert moet in essentie overeenkomen met de genoemde 'broncode', alleen de zojuist genoemde 'gedachtensprong' zorgt ervoor dat de door de media beinvloedde burger denkt dat jouw code overeenkomt met de uitvinding. In werkelijkheid is het juist het 'database' gedeelte gedeelte en dit dient met de sleutel gepubliceerd te worden teneinde het gecodeerde document te reproduceren.
-JS kan naar mijn mening live opnamen hebben gecodeerd en in
eenzelfde sessie aan de toeschouwers hebben laten zien, mits hij
gebruik maakte van 1 en hetzelfde 'kastje'.

Commercieel
-Het is kennelijk nog steeds mogelijk met gebakken lucht geld te
verdienen.
-Als de uitvinding echt werkte kon Roel Pieper er zeker weten het
meeste geld mee verdienen door de ervoor te zorgen dat 'de grote
jongens' hem betaalden om het product NIET op de markt te brengen
(ik sluit me wat dit betreft aan bij enkelen die dit al eerder
noemden in dit forum). Anders was de uitvinding niet zomaar
'verdwenen' net als de patenten op 'gloeilampen die nooit stuk gaan'
(Philips), auto's op water (zal wel Shell zijn). Dit zouden immers
volgens de betreffende CEO's rampen zijn voor de economie. Dit is
natuurlijk maar de vraag, want waarschijnlijk keken die CEO's niet
verder dan 'dit zou een ramp zijn voor mijn bonus'.

Vragen (filosofeer mee..!)
-Het lijkt wel heel toevallig dat JS overlijdt vlak voor het moment
supreme. Of is dat maar schijn?
-Zullen we met zijn allen proberen de uitvinding van JS te
reconstrueren?
-Wie durft de ICT binaire technologie los te laten en heeft een
voorstel voor een andere creatieve benadering voor gegevensopslag?
Jaja ik weet het, variatie in het grondtal levert geen nieuwe
mogelijkheden op. Het moet echt gaan om iets 'nieuws'.
-Waarom kan er op een langspeelplaat oneindig veel meer informatie
dan op een CD?(okay, je moet wel muziekliefhebber zijn om te begrijpen
wat ik hier bedoel...) Zit een deel van JS's referentiegeheugen
misschien gewoon reeds in onze zintuigen/hersenen?
 
lymon
30-10-2004 14:03:00
[quote]
-Het lijkt wel heel toevallig dat JS overlijdt vlak voor het moment supreme. Of is dat maar schijn?[/quote]

hoe vaak hoor je niet dat mensen die lange tijd onder veel stress hebben gestaan, tijdens vakantie of pensioen bezwijken aan een hartaanval ?
Jan Sloot had al eerder een attack gehad tijdens een vakantie en het was bekend dat hij hartklachten had..
Volgens Ben Sloot viel het op dat z'n vader bij het naderen van de "grote" dag steeds rustiger werd en de stress/paranoia steeds meer van hem af viel.


[quote]
-Zullen we met zijn allen proberen de uitvinding van JS te reconstrueren?[/quote]

Wordt erg lastig zonder een paar zeer belangrijke "missing links" en ik denk dat je die alleen kunt vinden in het (gevonden) kastje of in een kopie van Sloot's zelfgebouwde OS/BIOS dat hij op z'n laptop draaide, toen hij deze nog gebruikte voor z'n demo's


[quote]
-Wie durft de ICT binaire technologie los te laten en heeft een
voorstel voor een andere creatieve benadering voor gegevensopslag?
Jaja ik weet het, variatie in het grondtal levert geen nieuwe
mogelijkheden op. Het moet echt gaan om iets 'nieuws'.[/quote]


misschien een omvangrijk alfabet bestaande uit kleuren ipv letters ?

of ervan uit gaan dat kleuren "voorspelbaar" zijn en ze in veel gevallen opgesplitst kunnen worden in meerdere primaire/secundaire/tertaire kleur-elementen ? (je slaat 1 kleurwaarde op en leid er vervolgens meerdere waardes uit af)

-Het tangram principe ? (bijv. een tangram bestaande uit vormen en kleuren)


[quote]
-Waarom kan er op een langspeelplaat oneindig veel meer informatie
dan op een CD?(okay, je moet wel muziekliefhebber zijn om te begrijpen
wat ik hier bedoel...) Zit een deel van JS's referentiegeheugen
misschien gewoon reeds in onze zintuigen/hersenen?[/quote]

Of misschien leed Jan Sloot wel aan een vorm van synesthesie en heeft hem dit op het idee van z'n uitvinding gebracht ?
 
 
Pirlouit
30-10-2004 20:16:00
[quote]
-Kennis beperkt je in creativiteit.
[/quote]
Niet in het geval van Jan Sloot. Hij had deze zwendel nooit kunnen opzetten zonder zijn diepgaande kennis van video techniek

[quote]
In het gehele verhaal wordt steeds de indruk gewekt dat de sleutel alleen genoeg is. Deze gedachtensprong belooft inderdaad gouden bergen. Het probleem echter is dat je voor elk gecodeerd document niet alleen de sleutel, maar ook het bij dat document behorende referentiegeheugen nodig hebt.
[/quote]
Ik krijg de indruk dat voor elke mogelijke film dezelfde refentie data zou kunnen worden gebruikt. In de beschrijving van Jan Sloot gaat het om 5 maal 74 MByte. Maar uit niets blijkt dat die uniek is voor elke film of data, integendeel, er wordt nadrukkelijk beweerd dat de 4 KByte sleutel genoeg is en dat ze de volledige film bevat.

[quote]
-Wie durft de ICT binaire technologie los te laten en heeft een voorstel voor een andere creatieve benadering voor gegevensopslag? Jaja ik weet het, variatie in het grondtal levert geen nieuwe mogelijkheden op. Het moet echt gaan om iets 'nieuws'.
[/quote]
De uiteindelijke sleutel van 4 KByte is nog steeds binair. Dat er zogenaamde niet binaire reken methoden werden gebruikt verandert niets aan het feit dat het eindresultaat toch binair is. In die uiteindelijke 4 KByte zou dan de hele film moeten zitten. En daar kom je dan toch in conflict met de informatie theorie, er zit in 4 KByte domweg niet genoeg informatie om een hele film te coderen. Je kunt de informatie theorie niet zo makkelijk opzij zetten. Een natuurkundige theorie wordt nog wel eens vervangen door een nieuwere, maar de informatie theorie is een wiskundige theorie.

 
 
luycksm
31-10-2004 3:27:00
[Reactie op tekst lymon]
-Het lijkt wel heel toevallig dat JS overlijdt vlak voor het moment supreme. Of is dat maar schijn?
Okay, jouw verhaal klinkt logisch. Toch blijven er een hoop if-then-else's over. Er zijn volgens mij drie scenario's:
1. Sloot had inderdaad een uitvinding gedaan.
-Jouw verhaal is een mogelijkheid.
-Hij is vermoord door iemand die met de uitvinding aan de haal wilde.
-Hij is vermoord door iemand die wilde voorkomen dat de werking van deze uitvinding openbaar zou worden en voor
miljarden schade aan bestaande bedrijven zou aanrichten.
-Hij wilde zelf niet dat de wereld over deze techniek (zijn levenswerk) zou beschikken, dus zelfmoord.

2. Sloot had niets revolutionairs bedacht en wist dat hij voor joker zou staan op het belangrijke moment.
-Zelfmoord?

3. Toeval.

Wat denk jij?

-Zullen we met zijn allen proberen de uitvinding van JS te reconstrueren?
Dat bedoel ik niet. De grote lijn is duidelijk. Misschien kunnen we proberen op basis van deze grote lijn zijn kijk
op het probleem (afgezien van zijn slechts globaal bekende realisatie) om te zetten in een oplossing voor dit probleem. In de ICT zijn er immers altijd oneindig veel oplossingen voor hetzelfde probleem. Ik probeer de missing links juist te vinden door zoveel mogelijk reacties op mijn post uit te lokken. Als ieder met kennis een gefundeerd stukje technisch inzicht laat zien moet een reconstructie van een oplossing voor hetzelfde probleem mogelijk zijn. Als we dat in een blackbox stoppen kunnen we dit vergelijken met de oplossing van Sloot al verschilt de interne werking hoogstwaarschijnlijk.

Heb jij ideeen?

-Wie durft de ICT binaire technologie los te laten en heeft een voorstel voor een andere creatieve benadering voor gegevensopslag? Jaja ik weet het, variatie in het grondtal levert geen nieuwe mogelijkheden op. Het moet echt gaan om iets 'nieuws'.
Hoewel jouw denkwijze creatief overkomt doe je in feite niks anders dan varieren met het grondtal. Er is immers
qua opslagomvang geen verschil tussen iets dat is gecodeerd in het binaire stelsel en iets dat is gecodeerd in het 26-tallige stelsel als het alfabet. Een alfabet aan kleuren klinkt als synesthesie, doch juist 'alfabet' klinkt als 'eindig' dus niet meer dan een ander grondtal.
Die van dat tangram mag je als je wil eens toelichten. Dit klinkt als vector-gebaseerd ipv bitmap-gebaseerd. Vergelijk videospelletjes (frames (beelden) worden door een grafische processor gegenereerd op basis van modellen) eens met AVI (frames worden gereconstrueerd uit opgeslagen bitmapdata). Het lijkt me alleen wat moeilijk om een codeerorgaan te verzinnen die geometrische figuren in bitmapdata kan vinden. Dit is hetzelfde als met geluid. Probeer maar eens alleen 'de piano' (klankkleur is een unieke mix van grond- en boventonen) uit een compositie van alle bandgeluiden te filteren. (Wij als mens zijn echter op de een of andere vreemde manier wel in staat de piano in de totaalmix te identificeren en herkennen maar dat terzijde)

Heb je nog andere creatieve ingevingen?

-Waarom kan er op een langspeelplaat oneindig veel meer informatie dan op een CD?(okay, je moet wel muziekliefhebber zijn om te begrijpen wat ik hier bedoel...) Zit een deel van JS's referentiegeheugen
misschien gewoon reeds in onze zintuigen/hersenen?
Kan je LIJDEN aan synesthesie dan? Als dat zo is en zijn uitvinding daarop gebaseerd was lijden we kennelijk allemaal
aan dezelfde vorm van synesthesie toch? Anders zouden we zitten kijken naar beeld of luisteren naar geluid maar er niks van kunnen maken. Dat bedoelde ik met 'misschien zit een deel van Sloots referentiegeheugen wel gewoon in ieders hersenen'. Maar nogmaals: het zou wel erg slim zijn (de werking van het brein is aardig ingewikkeld) om de menselijke vermogens om piano's in totaalcomposities te herkennen, of om patronen in beelden te herkennen, te gebruiken om opgeslagen data te reconstrueren.

Kunnen we wat met het gebruiken van ons menselijk brein (en bijbehorende algoritmen) als referentiegeheugen?

[reactie op tekst Pirlouit]

-Kennis beperkt je in creativiteit.
Sorry ik bedoelde ICT-kennis. Dat Sloot een video expert was staat vast. Ik vroeg me af of het gebrek aan ICT-kennis het misschien mogelijk heeft gemaakt dat Sloot niet in 1tjes en 0lletjes dacht en iets anders heeft verzonnen
voor het opslaan van data.

-In het gehele verhaal wordt steeds de indruk gewekt dat de sleutel alleen genoeg is. Deze gedachtensprong belooft inderdaad gouden bergen. Het probleem echter is dat je voor elk gecodeerd document niet alleen de sleutel, maar ook het bij dat document behorende referentiegeheugen nodig hebt.
Ik krijg dezelfde indruk als jij, doch ik lees nergens harde bewijzen dat het gecodeerde document op een ander exemplaar van zijn 'kastje' kan worden afgespeeld. Sterker nog: ik lees juist dingen dat Sloot moeite had met het
verzenden van de bij de sleutel behorende database over een netwerk. Deze database klinkt als 'referentiegeheugen' ofwel inhoud van een kastje. In dat geval is dus kennelijk de inhoud van het kastje (ruim 370 Mb) waarop het document gecodeerd is ook nodig voor reconstructie. Sloot was video-expert, dus laten we zeggen dat het om films gaat op VHS kwaliteit. Om dit vrijwel zonder verliezen weer te geven is een Data-CD (VCD) nodig. Deze zal iets meer dan 600 Mb groot zijn voor een film. De grootte van de sleutel alleen ten opzichte van de 600 Mb is te verwaarlozen.
Maar de sleutel plus het unieke referentiegeheugen ten opzichte van de 600 Mb is meer dan de helft. Kortom: ik twijfel er ten zeerste aan of met het kastje van Sloot ALLE films konden worden gereconstrueerd op basis van een eindig aantal sleutels. Helaas moet ik me erop betrappen dat ik nu ook weer gewoon ICT aan het redeneren ben.

Heb jij een beeld bij hoe Sloot het voor elkaar kreeg ALLE mogelijke pixel, lijn, blok en frameinfo in een geheugen van 370 Mb te proppen?

-Wie durft de ICT binaire technologie los te laten en heeft een voorstel voor een andere creatieve benadering voor gegevensopslag? Jaja ik weet het, variatie in het grondtal levert geen nieuwe mogelijkheden op. Het moet echt gaan om iets 'nieuws'.
Mee eens. Maar creativiteit slaat soms alles. Laten we eens proberen te beredeneren hoe Sloot het wel voor elkaar kreeg om informatietheorie op zij te zetten!


 
 
splunter
2-12-2004 6:00:00
Hoi,

Vraagje:
Er worden een aantal films opgeslagen in een smartcard geheugen en 370Mbyte referentie geheugen.
Wat wordt er nu ge-claimed als hoeveelheid opgeslagen film materiaal? Hoeveel uur en in welke qualiteit?
Alleen als we hier iets zinnigs over weten, kunnen we zeggen of deze uitvinding inderdaad iets bijzonders
is of gewoon haalbaar met de huidige techniek. (1 uur video in beperkte qualiteit van een mozaiek scherm
van 16 films kan gewoon passen op 370 Mbyte met bv MPEG-4)

Marinus
 
Syfer
3-12-2004 2:33:00
Don't underestimate the power of simplicity (Quote Erwin L. ik dus)

"Nu hebben ze het door"......"Het is zo'n simpel systeem......" (quote Jan Sloot volgens het boek blz. 211)

Waar hebben we mee te maken?

1. Een man die het wiel echt heeft uitgevonden.......?

2. Een man die iedereen echt te kakken heeft gezet met een kunstje dat deze iets te overijverige techneut heeft verzonnen......?

nou zeg het maar.....

Pas dan zou je verder kunnen denken wat er wel dan al niet in "the box" heeft gezeten.

Gevoelsmatig denk ik dat we namelijk wel met een man te maken hebben die "het wiel" uitgevonden heeft. Net als in een film.... Je zou vanuit andere perspectieven moeten gaan kijken. Mix fictie en werkelijkheid eens met elkaar. Dan zou je tot hele andere gedachtes kunnen komen. Ik bedoel alles wat de mens kan verzinnen wordt ook uitgevonden. Vroeg of laat. En Jan Sloot liep zijn tijd ver vooruit, alleen (bijna) niemand wilde het geloven. Hij was er alleen al 20 jaar mee bezig.

500 jaar hadden we een ene Davinci geloof ik, die zei dat mensen "later" gingen vliegen. Werd die ook niet voor gek verklaard? Hij heeft wel gelijk gekregen.

Dit is een groot complot. Zo groot dat ik niet weet waar ik beginnen moet, dus begin maar ergens, en zal me vaker laten zien, als ik weer eens zo'n ingeving krijg. Blijft interessant om te volgen. Het gaat ook tenslotte om een technisch opvolger van Gates........tis wel de rijkste der aarde....toch?


Er IS iets aan de hand, Als Pieper ze optorpremie neemt en gaat voor iets wat nog in de kinderschoenen staat, is er iets gaande. Maar wat? Het verhaal rammelt nog aan heel wat kanten, maar er IS iets.

Ik krijg sterk de indruk dat we te maken hebben met een geestelijk gestoord genie, en dat soort type mens is in mijn denkvermogen in staat om iets uit te vinden wat de gevestigde orde niet voor elkaar krijgt.

En als ik nog es gek mag denken is die "box" allang door een grote speler in bezit, zal me niets verbazen als Sony er al mee aan de haal is, waarom, vraag het me niet, just a hunch!!

Sinds "the box"...... het kastje vind ik zo onprofi klingen, "weg" is, zijn mij inziens wel dingen in het dagelijkse electronische leven van mensen aan het veranderen, in die traagheid dat het de normale mens niet echt opvalt. De gevestigde orde zit natuurlijk ook niet stil, maar langzame intergratie van deze uitvinding met bestaande technologie houd natuurlijk heel wat mensen op deze wereld langer aan het werk.

Maar om de zoveel tijd maar weer wat nieuws aanschaft om bij te blijven. En als dat maar langzaam genoeg gaat met in achtneming van een uitvinding van Sloot, is dit spelletje nog heel wat jaren door to voeren. En blijft het allemaal wat normaler doordraaien op de wereld, dan als het "idee" ineens op de markt wordt gebracht.

Ik las ergens hier op de site dat de lachende derde Eric Smit is...........Nee die gozer heeft geinvesteerd om dit boek te schrijven en ja daar mag je ook je kosten uithalen door de verkoop ervan en natuurlijk de winst.....die volgt. Maar iemand die mij inziens de lachende derde is(of wordt)..... lijkt van Mierop wel. Die komt op mij zo dom over dat ie slim is. Hij is degene geweest die "het wonder" zonder Sloot naar Amerika kom krijgen......


Hier laat ik het even bij. Ik beschrijf de dingen hierboven uit het oogpunt van "denk mee" dus laat de argumenten voor wat het is. Ik heb meer in me hoofd dan dat ik zelf verbaal kan tikken, mijn tekortkoming. Maar als mensen dit lezen en zich toch in een bepaald stuk van mijn verhaal/gedachte kunnen vinden, weet ik dat ik niet de einge ben die anders over dingen nadenkt dan wat ons allemaal voorgeschoteld wordt.

Dit onderwerp intrigeerd me dusdanig dat je er bij een levenswerk zou van maken, tja als de oplossing in je handen ligt hoor je wel bij "the boys"

spel fouten voorbehouden. Ben geen schrijver, was Eric Smit ook niet......

Ik lees en volg het...
 
 
Syfer
3-12-2004 2:45:00
Even wat me niet bijstaat, maar wel met de Rembrandt toren te maken had. Wat was er ook alweer gebeurd met die man die kwaad op Philips was en een beetje gek deed?
 
marinusprins
15-12-2004 20:55:00
als een x86 processor 8 commando's krijgt,gooit hij er zeven van weg,
daarom is de risc processor zolang aan de top gebleven.
plaats er een kastje voor die de zeven weggegooide commando's omzet naar bruikbare commando's en hij is acht keer zo snel.
Maar wat dat als gevolg voor wereld ,wat schiet de wereld er mee op.
Een overvloed aan rekenkracht,dus de eerste 10 jaar hoeven we geen nieuwe hardware te kopen,programma schrijvers hoeven zich niet meer druk temaken over de efficientie van programma's.Nog 1 versie uitbrengen en het kan jaren mee.De hele ict wereld vertraagd verschrikkelijk snel.Miljoenen mensen raken kun baan kwijt.
Dus het lijkt mij duidelijk dat deze man een hartaanval heeft gehad.
Hij had gewoon naar intel of amd moeten gaan.Kastje inleveren ,cashen en lekker genieten,dan hadden er veel generaties plezier gehad van het kastje,maar ja je weet niet wat er onder in de kan zit als ie heel hoog is.
Kortom hij is te hebberig geweest.Zaken doen op dat kaliber ,moet je aan mensen overlaten die er verstand van hebben.
 
luycksm
19-12-2004 2:43:00
Even aan het verhuizen geweest, dus geen tijd gehad om te reageren... Bij deze maak ik het goed.

[reactie op splunter]

Da's waar wat je zegt, volgens mij zijn er nog geen meetbare criteria omtrent kwaliteit van de opgeslagen data geformuleerd. Lees in andere forums dat er sprake is van 'no-loss'. Ga er dus maar van uit dat de codeertechniek van Sloot werkte ZONDER kwaliteitsverlies.

[reactie op Syfer]

Jouw quote spreekt me erg aan. Succes is de kracht van de eenvoud. Zo zou ik graag de uitvinder van de paperclip willen zijn als ik 0,001 eurocent per verkochte paperclip zou vangen ;-)

Om op jouw vraag in te gaan waar we mee te maken hebben: laten we van het positieve uitgaan (we willen immers de oplossing van Sloot reconstrueren) en stellen dat hij het wiel ten aanzien van codering heeft uitgevonden.

Qua mix van fictie en werkelijkheid voel ik met je mee. Ik ben helaas beperkt door teveel ICT kennis, maar in de geschiedenis is vaak genoeg gebleken dat het 'onmogelijke' mogelijk was.

De door jou genoemde 'langzame integratie' lijkt zeer valide. Lijkt mij ook de slimste oplossing. Dit is echter 'filosoferend'. Mijn doel met mijn post was om met een stel slimmeriken als jij te proberen te reconstueren wat er in 'the box' zit. We moeten dus meer filosoferen over alternatieve technieken.

[nog een reactie op Syfer]

Die man die 'We mislead' predikte omdat het hoofd van Linda de mol op zijn 4:3 wel te zien was maar die op zijn 16:9 alleen haar neusgaten zag en ook nog flink horizontaal uitgerekt? Geen idee wat er met hem gebeurd is...

[reactie op marinusprins]

Okay, de verwerkingscapaciteit met een factor 7 versnellen zou best kunnen helpen om 16 films 'performance'-technisch beter vlekkenloos tegelijkertijd af te spelen. Echter dit verklaart de geringe hoeveelheid benodigde capaciteit voor het opslaan van die 16 films nog niet... Kortom: als we deze weg inslaan komen we niet terecht in de essentie van het verhaal: hoe codeer je zoveel data zodat het past op zo weinig opslagmedium?

-----

Ben zelf nog steeds aan het beredeneren hoe Sloot zijn uitvinding mogelijk maakte. Ik probeer nog steeds 'alternarief' te denken en een 'andere' theorie te vinden. Het is niet makkelijk om de bestaande ICT-theorie en de wiskunde los te laten, maar ik hou jullie op de hoogte van mijn bevindingen.
In de tussentijd zijn jullie nieuwe invalshoeken en theorieën van harte welkom...

Greetzz, Martijn. 
 
RutgerK
20-12-2004 17:15:00
Volgens mij heeft de boze man in de Rembrandt toren zichzelf doodgeschoten op het toilet. De opnames van de film lopen op dit moment nog.

 
 
marinusprins
20-12-2004 19:21:00
reactie op martijn:

Misschien week ik een beetje af.
Maar de video was af tespelen op mediaplayer en op powerdvd5.
Mogen we er van uit gaan dat dit een mpeg standaard is?

Tijdens het afspelen brandje het lampje van de hd niet.(en dit kan er bij mij niet in)
Hoeveel MB heb je nodig om Windows in het geheugen te laden en dan ook nog een toepassing te starten?

Die pas ,was dat niet gewoon een soort van beveiligingspas?
Op een pas kun je alleen binair opslaan.
Dus het encoderen gebeurd software matig.

De persoon inkwestie was geen ict-er,hij werkte hoofdzakelijk met anologe signalen.

Mijn visie tot nu toe:

Hij had de videos op hd staan,hij activeerde het kastje met zijn kaart.
De hd lamp ging uit via de kaart.
Ik denk dat hij de mensen op het verkeerde been wilde zetten met het kastje.
Hij heeft inderdaad iets spectaculairs uitgevonden,maar wilde de mensen nog niet laten weten hoe,dus zet je mensen
op het verkeerde been.
Ik denk dat hij zijn kracht uit de processor haalde ipv van het encoderen,daar komt zoveel bij kijken en aangzien hij er al 20 jaar mee bezig was ,video bewerken op de pc is iets van de laatste paar jaar.
Als ik in zijn schoenen zou staan 20 jaar geleden zou ik gaan voor de c64 of amiga
Want het al wel 20 jaar bekent dat de x86 processor in efficient werkt.


 
 
luycksm
21-12-2004 0:47:00
[reactie op marinusprins]

Van players heb ik niet zoveel kaas gegeten, maar er staat me iets bij dat je gewoon codecs zelf kan installeren en dat mediaplayer vervolgens ook bestanden gecodeerd met de bedoelde nieuw geinstalleerde codec kan decoderen. Ik durf dus niet te stellen dat er met mpeg standaarden werd gewerkt, maar het zou natuurlijk kunnen.

Qua benodigde ruimte om windows te starten en een toepassing te runnen volledig in het geheugen: dit is zondermeer mogelijk op DIT moment. Maar of dat TOEN al kon.. (geheugen was toen veel schaarser, dus duurder dan nu)...
Verder hangt dit natuurlijk van veel meer dingen af zoals de windows versie en de aangepaste configuratie van windows om swappen naar een pagefile op een fysiek opslagmedium aan te passen naar swappen naar het geheugen.

Je theorie over de pas zou kunnen, dit is in elk geval een raadsel en er zijn oneindig veel goede theorieen mogelijk.

Dat de persoon in kwestie geen ict-er was maar voornamelijk met analoge signalen werkte is een zeer belangrijk feit. Zoals ik al eerder schreef werd Sloot niet gehinderd door informatietheorie en misschien heeft dat er wel toe geleid dat hij wel degelijk een revolutionair codeersysteem heeft verzonnen.

Over jouw visie:

Er is niet alleen gekeken naar het hdlampje, maar er was ook geen geluid te horen uit het kastje, hetgeen erop duidt dat er geen bewegende delen in zaten. Deze constatering ben ik op meerdere plekken tegengekomen, dus dat zal wel kloppen. Dit zegt natuurlijk nog niks, want misschien werd er wel een radiozendertje oid gebruikt om draadloos gegevens naar het kastje te zenden. Dat maakt voor zover ik weet geen geluid ;-).
Alle manieren om het publiek voor de gek te houden gaan opsommen zou echter een oneindig lange lijst opleveren. Mij gaat het er in deze post om om ervan uit te gaan dat er geen truuks werden uitgehaald en om met zijn allen te proberen een soort brainstorm te doen om te kijken of de de oplossing van Sloot kunnen reconstrueren. Niet op dezelfde manier (want voor elk 'probleem' zijn oneindig veel oplossingen, dus de kans dat we dezelfde oplossing vinden is zo goed als nihil) maar wel met hetzelfde resultaat.
Mijn vraag blijft dus staan: ervan uitgaand dat er geen truuks in het spel zijn: hoe kan er dan zoveel data op zo weinig opslagmedium gestaan hebben? Zodra ik idiote creatieve ingevingen heb zal ik ze posten, maar tot op heden houdt mijn referentiekader me tegen creatief te zijn. Mijn verstand roept bij elke gedachtenkronkel direct: KAN NIET, is in strijd met.. enz.
 
 
RutgerK
21-12-2004 8:42:00
Nou ja, de oplossing zullen we op dit forum wel nooit zien verschijnen. Degene die de oplossing wel heeft zou wel gek zijn om dat hier op te schrijven. Je kan er immers minimaal een goede boterham mee verdienen. :-)

Wat volgens mij alle speculatie gemeen hebben is dat er weinig problemen zijn met het verzenden. Welke techniek komen in aanmerking die niet verzendbaar zijn. De chipcard was een medium maar het kastje ook. De informatie opde chipkaart kan volgens mij prima verzonden worden (of vergis ik mij hierin als leek). De crux lijkt mij in de informatie in het kastje te zitten.
 
lymon
21-12-2004 17:46:00
[quote]Ik denk dat hij zijn kracht uit de processor haalde ipv van het encoderen,daar komt zoveel bij kijken en aangzien hij er al 20 jaar mee bezig was ,video bewerken op de pc is iets van de laatste paar jaar.
Als ik in zijn schoenen zou staan 20 jaar geleden zou ik gaan voor de c64 of amiga
Want het al wel 20 jaar bekent dat de x86 processor in efficient werkt.[/quote]

Dat was aanvankelijk ook mijn eerste gedachte maar uit verslagen van ooggetuigen blijkt dat zijn laptop een doodnormale Toshiba laptop was (met Pentium 1 processor) .
Met deze laptop kon hij alles wat hij later ook met het kastje demonstreerde.
Maar ook met een ander OS (dus geen windows) kun je al verbluffende snelheidswinsten halen op dezelfde hardware.
(zie BeOS, Linux, AmiOS)

En mijn vermoeden werd bevestigd door een interview in het boek met Dick Vesters (Bijlage 2) :
"toen ik hem vroeg of hij inderdaad een eigen OS had ontwikkeld, waarmee de computer onder andere met de kaartlezer communiceerde, beaamde hij dat. Hij zei ook dat het een van de problemen was waarmee hij het
langst had geworsteld"

Dit "Sloot OS" is (in mijn ogen) de werkelijke sleutel tot SCDS..niet de chipcards en kastjes ed.
Opmerkelijk (?) is dat ook de vergelijkbare uitvinding van Defosse gebruik maakt van een eigen OS.

 
 
MatrixView
21-12-2004 21:35:00
[quote]
Misschien week ik een beetje af.
Maar de video was af tespelen op mediaplayer en op powerdvd5.
Mogen we er van uit gaan dat dit een mpeg standaard is?
[/quote]

Ahum... je bedoelt toch niet dat stukje film in netwerk waarin een aantal video's in verschillende windowtjes draaiden, hè? leek mij nogal in scene gezet... Er draaide ook Windows XP... en dat feit lijkt mij nogal onverenigbaar met het jaar 1999...

Maar goed...

Het diende volgens mij dus gewoon als voorbeeld; om kijkers van de reportage enigszins een beeld te geven hoe het er toen uitgezien moet hebben tijdens Sloot's demo's...

CU
 
marinusprins
21-12-2004 22:35:00
[quote][quote]
Ahum... je bedoelt toch niet dat stukje film in netwerk waarin een aantal video's in verschillende windowtjes draaiden, hè? leek mij nogal in scene gezet... Er draaide ook Windows XP... en dat feit lijkt mij nogal onverenigbaar met het jaar 1999...


Nee ,dit is gezegd door de de zoon van sloot en een investeerder
 
marinusprins
21-12-2004 22:36:00
[quote][quote][quote]
Ahum... je bedoelt toch niet dat stukje film in netwerk waarin een aantal video's in verschillende windowtjes draaiden, hè? leek mij nogal in scene gezet... Er draaide ook Windows XP... en dat feit lijkt mij nogal onverenigbaar met het jaar 1999...


Nee ,dit is gezegd door de de zoon van sloot en een investeerder[/quote]

"Met een aangepaste speler zijn er nog betere resultaten te behalen"
 
marinusprins
21-12-2004 23:57:00
Hoeveel data kun je per seconde verzenden op een uhf/vhf band op één frequentie?
 
 
MatrixView
22-12-2004 0:07:00
[quote]

Nee ,dit is gezegd door de de zoon van sloot en een investeerder[/quote]

De zoon van Sloot? Waar staat dat stukje?
 
 
TheGrimSweeper
22-12-2004 0:32:00
http://www.davoc.com/technics.html
 
marinusprins
22-12-2004 19:47:00
[quote][quote]

Nee ,dit is gezegd door de de zoon van sloot en een investeerder[/quote]

De zoon van Sloot? Waar staat dat stukje?
[/quote]

Interview netwerk
 
MatrixView
22-12-2004 22:59:00
[quote][quote][quote]

Nee ,dit is gezegd door de de zoon van sloot en een investeerder[/quote]

De zoon van Sloot? Waar staat dat stukje?
[/quote]

Interview netwerk[/quote]


Ah... dus als ik het goed begrijp had de zoon van sloot het over de afspeelbaarheid van vaders filmpjes in mediaplayer en powerdvd... ?

You sure? coz me has it on video... en kan dat stukkie niet vinden...
 
luycksm
23-12-2004 0:43:00
[Reactie op RutgerK:]

Dat ben ik met je eens, maarrr... niemand in dit forum (en wellicht weinigen daarbuiten) heeft/hebben tot nu toe zelfstandig een oplossing voor een dergelijke beeldcodering kunnen neerzetten met dezelfde eigenschappen als de oplossing van JS. ;-) We moeten het dus met zijn allen doen lijkt mij. Hoe meer creativiteit combineren hoe beter. Het wordt wel ruzie bij het patentenbureau als het kwartje uiteindelijk bij enkelen onder ons valt natuurlijk...

Ik begreep, in tegenstelling tot wat jij schrijft, dat er JUIST problemen waren met het verzenden. Ik denk nog steeds dat het 'referentiegeheugen' ter grootte van een (laten we gemakshalve zeggen) halve film slechts uniek was voor 1 gecodeerde film. Elders in dit forum werd verwezen naar het volgende artikel: http://www.keyword.nl/compressie.pdf.

Op enkele detailfoutjes na vind ik dit een geweldig verhaal, het is wetenschappelijk onderbouwd en het strookt met mijn perceptie, maar vloekt met mijn 'hoop' dat er iets 'nieuws' is bedacht. In dit document worden de wetenschappelijke grenzen weergegeven die ertoe leiden dat ik zo'n moeite heb met het zoeken naar creativiteit 'out-of-the-box', dus buiten deze grenzen, revolutionair, anders en nieuw.

Dat de crux in het kastje zit schreef ik al eerder en dat ben ik dus helemaal met je eens! Daar worden we bedonderd (volgens de wetenschappelijke benadering). Of zat er toch iets anders in dat kastje?

[reactie op TheGrimSweeper:]

Het verhaal achter de link van [TheGrimSweeper] wordt in de tekst uit voorgaande link overigens direct met de grond gelijk gemaakt. Overigens is de relatie die gelegd wordt met een knowledge base voor repair data wel grappig. Verdoezelt de werkelijkheid als je goedgelovig bent! Die arme investeerders... Weer miljoenen weg als ze niet oppassen...

Algemeen:

Het is goed dat we de feiten analyseren om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Maar toch nogmaals: laten we er vanuit gaan dat JS's uitvinding echt werkte en proberen over te gaan op een brainstorm die ertoe leidt dat we hetzelfde probleem zelf oplossen. We moeten echt proberen de wetenschap lost te laten en creativiteit toe te passen, ofwel relaties leggen tussen dingen die volgens ons normale referentiekader geen enkel verband met elkaar hebben! Dit is de sleutel om tot nieuwe ideeen te komen! Ik beken wederom: ik denk me suf en kom maar niet op een nieuw inzicht. Iedereen die datzelfde heeft: let's join! Wees niet bang om onlogische dingen te beweren of je te laten gaan. Dat is juist precies wat we nodig hebben om aan ons wetenschappelijke referentiekader te ontsnappen!!!
 
 
RutgerK
23-12-2004 12:02:00
Gisteren de documentaire via netwerk.tv bekeken. WEl weer opvallend dat er video opnames zijn en foto's van bijeenkomsten tussen investeerders en leden van Fifth Force maar dat er geen materiaal bekend is een demonstratie.

De demonstratie bij Pieper in de Rembrandttoren zette mij aan het denken over de speculatie dat er mogelijk een zender werd gebruikt. Hoe sterk zou die zender moeten zijn om een goed beeld te geven op de hoogste verdieping. Waar zou de zender dan moeten staan? Hoe wordt een zender mee genomen in een vliegtuig naar Amerika (zijn daar klarinsformulieren voor nodig)? En hoe kan dan verklaard worden dat er doro Pieper en Boekhoorn alleen het kastje is meegenomen naar Silicon Valley en niet de zender. De reden om aan het kastje te zitten in Amerika was dan ook niet aanweizg geweest.

Daarnaast zou bij het gebruik van een zender een extra persoon in het hele verhaal moeten voorkomen. Wie zou dit dan geweest kunnen zijn.

De zender speculatie zou ik dan ook terzij leggen.
 
marinusprins
23-12-2004 19:38:00
als er gebruik wordt gemaakt van een knowledge base is er toch schijfactiviteit?
 
piet
27-12-2004 11:03:00
Heeft iemand al eens nagedacht over een algoritme gebaseerd op de regels van cellular automata..? (zie Stephan Wolfrahm)
 
jlnh
3-1-2005 22:30:00


[quote]
In het gehele verhaal wordt steeds de indruk gewekt dat de sleutel alleen genoeg is. Deze gedachtensprong belooft inderdaad gouden bergen. Het probleem echter is dat je voor elk gecodeerd document niet alleen de sleutel, maar ook het bij dat document behorende referentiegeheugen nodig hebt.
[/quote]
Ik krijg de indruk dat voor elke mogelijke film dezelfde refentie data zou kunnen worden gebruikt. In de beschrijving van Jan Sloot gaat het om 5 maal 74 MByte. Maar uit niets blijkt dat die uniek is voor elke film of data, integendeel, er wordt nadrukkelijk beweerd dat de 4 KByte sleutel genoeg is en dat ze de volledige film bevat.


Een mogelijke oplossinG:
1)
In het boek wordt een verwijzing gemaakt naar "Algorithmen" - dit doet mij denken aan Artificial Intelligence. Stel dat JS naast het volledige alfabet met leestekens, 4 andere basis ingredienten van een film, b.v. kleur, geluid etc. individueel gevoed heeft aan een Neural Netwerk, waardoor hij 5 Algoritmen verkreeg (PK - Program Key) - indien hij daarna de eigenlijke film aanbiedt aan het netwerk (DKD - Data key Decoder) en vervolgens een algoritme creeërt van het ingelezene (CKD - Character key Decoder), dan zou er mogelijk een oplossing kunnen zijn....
Het benodigde initiële rekenwerk door het NN - Neurale Netwerk is m.i. een probleem! Zodra de algoritmen bestaan is het reconverteren van de input naar resultaat op basis van een beperkt aantal gegevens een kleinigheid.

2)
Zelf heb ik nog een vraag die Eric Smit misschien kan beantwoorden: In het boek wordt slechts bij 1 gelegenheid verwezen naar het 24 Inch grote Scherm zonder welke JS niet bij Philips-A'dam naar binnen wilde.
Was dit de enige keer of gebeurde het bij ieder demonstratie dat hij zijn eigen scherm bracht?


 
 
HyperioN
4-1-2005 14:52:00
Goedemiddag. Dit is de eerste post van mij op dit forum. Ik heb het boek in twee dagen uitgelezen, heb zelden zo gekluisterd gezeten aan een boek. Het fascineerd mij enorm.
Maar goed, even to the point.

Veel mensen twijfelen of de techniek van Sloot wel theoretisch, wiskundig gezien uitvoerbaar is. Bijvoorbeeld in [url=http://www.tweakers.net/nieuws/35515/?highlight=broncode]dit bericht op tweakers.net[/url] wordt de techniek wiskundig gezien onmogelijk geacht..
Ik heb echter juist meer bezwaren aan de praktische kant:

In het begin van het verhaal gebruikt Sloot tijdens zijn presentaties het kastje in combinatie met een Pentium I laptop. Omdat dit natuurlijk niet overtuigend is, werkt hij vervolgens maandenlang aan een "stand-alone"-uitvoering van zijn kastje. Een simpele cardreader, met daaraan een VGA-uitgang voor een beeldscherm en een draadloze Logitech muis.

Dit tweede kastje, moet dus van wezenlijk verschil zijn geweest dan het eerste.

In Bijlage 2 van het boek kun je lezen dat Sloot confirmerend reageert op de vraag van Vesters of hij een compleet eigen OS heeft geschreven voor zijn laptop, en een eigen videodriver..
Ik ga er hierbij dus vanuit, dat in het eerste geval, de P1 CPU het volledige rekenwerk doet, en wel hierom:
Een Pentium 1 beschikt als I/O-poort alleen nog maar de beschikking over een Seriele COM, een Parallele LPT en heel misschien een IR-poort. USB was toendertijd nog niet ontwikkeld.
Het kastje moet dus via de COM- of via de LPT-poort aangesloten zijn. Aangezien géén van deze twee poorten een groot genoege bandbreedte heeft voor het "streamen" van volledig beeldsignaal (zelfs de nieuwste externe DVD-spelers van bijv. Freecom hebben minstens USB2 of FireWire nodig van resp. 400 en 480 mbit/s), ga ik ervan uit dat Sloot het gecodeerde signaal naar de laptop stuurde.
Hij liet vervolgens de CPU van de laptop de berekeningen doen..

Het tweede kastje was volledig standalone. Geen laptop. Dit kastje MOET dus wel een vorm van een CPU aan boord hebben gehad. Echter; het kastje was [b]geruisloos[/b]. Er waren géén draaiende onderdelen. Dus óók geen fans (koelers). Dit terwijl ook toen de nieuwste CPU's al lang en breed een koeler nodig hadden.

En wat natuurlijk ook duidelijk is; de techniek van een CPU en een moederbord is heel erg lastig te doorgronden, zelfs voor een TV-reparateur en techneut als Sloot. Hoe heeft hij in hemelsnaam een volledig standalone "PC" kunnen maken...
Het is wel met een bestaande CPU gedaan, want Pieper zegt in het boek dat er tempo moet gezet worden achter processoren die moeten worden overgevlogen.
Hoe heeft sloot in godsnaam een eigen "moederbord" kunnen ontwikkelen? Heeft deze techneut zijn eigen chips gebakken?

Nog een heikel punt: Het kastje had géén harde schijf. Waarop was zijn OS dan geïnstalleerd? Op een CMOS/EEPROM?
Allemaal vragen die mij eerder in ongeloof brengen dan de wellicht wiskundige onmogelijkheid van zijn theorie..
 
Ghost
4-1-2005 21:48:00
[quote]Goedemiddag. Dit is de eerste post van mij op dit forum. Ik heb het boek in twee dagen uitgelezen, heb zelden zo gekluisterd gezeten aan een boek. Het fascineerd mij enorm.
Maar goed, even to the point.

Veel mensen twijfelen of de techniek van Sloot wel theoretisch, wiskundig gezien uitvoerbaar is. Bijvoorbeeld in [url=http://www.tweakers.net/nieuws/35515/?highlight=broncode]dit bericht op tweakers.net[/url] wordt de techniek wiskundig gezien onmogelijk geacht..
Ik heb echter juist meer bezwaren aan de praktische kant:

In het begin van het verhaal gebruikt Sloot tijdens zijn presentaties het kastje in combinatie met een Pentium I laptop. Omdat dit natuurlijk niet overtuigend is, werkt hij vervolgens maandenlang aan een "stand-alone"-uitvoering van zijn kastje. Een simpele cardreader, met daaraan een VGA-uitgang voor een beeldscherm en een draadloze Logitech muis.

Dit tweede kastje, moet dus van wezenlijk verschil zijn geweest dan het eerste.

In Bijlage 2 van het boek kun je lezen dat Sloot confirmerend reageert op de vraag van Vesters of hij een compleet eigen OS heeft geschreven voor zijn laptop, en een eigen videodriver..
Ik ga er hierbij dus vanuit, dat in het eerste geval, de P1 CPU het volledige rekenwerk doet, en wel hierom:
Een Pentium 1 beschikt als I/O-poort alleen nog maar de beschikking over een Seriele COM, een Parallele LPT en heel misschien een IR-poort. USB was toendertijd nog niet ontwikkeld.
Het kastje moet dus via de COM- of via de LPT-poort aangesloten zijn. Aangezien géén van deze twee poorten een groot genoege bandbreedte heeft voor het "streamen" van volledig beeldsignaal (zelfs de nieuwste externe DVD-spelers van bijv. Freecom hebben minstens USB2 of FireWire nodig van resp. 400 en 480 mbit/s), ga ik ervan uit dat Sloot het gecodeerde signaal naar de laptop stuurde.
Hij liet vervolgens de CPU van de laptop de berekeningen doen..

Het tweede kastje was volledig standalone. Geen laptop. Dit kastje MOET dus wel een vorm van een CPU aan boord hebben gehad. Echter; het kastje was [b]geruisloos[/b]. Er waren géén draaiende onderdelen. Dus óók geen fans (koelers). Dit terwijl ook toen de nieuwste CPU's al lang en breed een koeler nodig hadden.

En wat natuurlijk ook duidelijk is; de techniek van een CPU en een moederbord is heel erg lastig te doorgronden, zelfs voor een TV-reparateur en techneut als Sloot. Hoe heeft hij in hemelsnaam een volledig standalone "PC" kunnen maken...
Het is wel met een bestaande CPU gedaan, want Pieper zegt in het boek dat er tempo moet gezet worden achter processoren die moeten worden overgevlogen.
Hoe heeft sloot in godsnaam een eigen "moederbord" kunnen ontwikkelen? Heeft deze techneut zijn eigen chips gebakken?

Nog een heikel punt: Het kastje had géén harde schijf. Waarop was zijn OS dan geïnstalleerd? Op een CMOS/EEPROM?
Allemaal vragen die mij eerder in ongeloof brengen dan de wellicht wiskundige onmogelijkheid van zijn theorie..[/quote]
 
marinusprins
5-1-2005 19:57:00
[quote]

[quote]
In het gehele verhaal wordt steeds de indruk gewekt dat de sleutel alleen genoeg is. Deze gedachtensprong belooft inderdaad gouden bergen. Het probleem echter is dat je voor elk gecodeerd document niet alleen de sleutel, maar ook het bij dat document behorende referentiegeheugen nodig hebt.
[/quote]
Ik krijg de indruk dat voor elke mogelijke film dezelfde refentie data zou kunnen worden gebruikt. In de beschrijving van Jan Sloot gaat het om 5 maal 74 MByte. Maar uit niets blijkt dat die uniek is voor elke film of data, integendeel, er wordt nadrukkelijk beweerd dat de 4 KByte sleutel genoeg is en dat ze de volledige film bevat.


Een mogelijke oplossinG:
1)
In het boek wordt een verwijzing gemaakt naar "Algorithmen" - dit doet mij denken aan Artificial Intelligence. Stel dat JS naast het volledige alfabet met leestekens, 4 andere basis ingredienten van een film, b.v. kleur, geluid etc. individueel gevoed heeft aan een Neural Netwerk, waardoor hij 5 Algoritmen verkreeg (PK - Program Key) - indien hij daarna de eigenlijke film aanbiedt aan het netwerk (DKD - Data key Decoder) en vervolgens een algoritme creeërt van het ingelezene (CKD - Character key Decoder), dan zou er mogelijk een oplossing kunnen zijn....
Het benodigde initiële rekenwerk door het NN - Neurale Netwerk is m.i. een probleem! Zodra de algoritmen bestaan is het reconverteren van de input naar resultaat op basis van een beperkt aantal gegevens een kleinigheid.

[/quote]

He was toch een eenvoudige oplossing?
 
noordh
5-1-2005 22:55:00
Wat een boek !!!!
Het is volgens mij allemaal GEWOON WAAR.
Waarom krijgt deze zaak vol vraagtekens nog niet meer INTERNATIONALE media aandacht ?
Petertje de Vries,internationale top rechercheurs enz.enz.
Zoiets is bij mijn weten nergens mee te vergelijken.
Alleen........ik dacht altijd dat die pieper z,on "heer" was,een aardige man.
Die Pieper is denk ik een medogeloze harde boef die hier ABSOLUUT MEER VAN WEET.
Hij speelt een hele vuile rol.
Dit verhaal fasineert mij bijna elke dag.
Ik wacht op een ontknoping.
Ik vind wel dat Eric nu rare stukjes aan het schrijven is op deze home intro
Beperk je tot de kern van de zaak en haal er geen kinderen bij van die Pieper.
 
jlnh
9-1-2005 10:49:00
marinusprins Geplaatst op: Jan 05 2005 07:57PM

Schrijft:
"He(t) was toch een eenvoudige oplossing?"[/quote]


Een Neural Netwerk IS zo een eenvoudige oplossing!
Binnen ja en amen heb je de resultaten met zeer eenvoudige invoergegevens EN bedenk dat JS ervaring had met EXPERT SYSTEMEN (=Repabase) - welke OOK gebaseerd (kunnen) zijn op neurale netwerken!