Information about Status Updates (UK/NL)

Forum rules
───────────
You can not reply to topics in this Forum section. For comments, go back to

Information about Status Updates (UK/NL)

Postby SDSC » Thu 27 Oct 2011, 08:48

Nederlands Nederlands: SHOWAlgemene Info
Binnen dit gedeelte van het Forum worden korte "Status Updates" getoond over de verdere ontwikkeling van DNA.

Inmiddels is een 3e Versie van DNA in ontwikkeling met als doel het algoritme met bijbehorende referentie_tabel nóg beter op elkaar af te stemmen wat ten gunste komt van de codeer/encodeer-snelheid. In dit laatste zijn al improvements geboekt waarbij ook gebruik gemaakt wordt van de zogenaamde "brute force"-technieken. De kenners onder ons weten dat het schrijven van test_modules, de visuele aftasting van het tabel naar patroonherkenning etc. veel tijd in beslag neemt.

Tijdsverdeling
Naast mijn gezin, fulltime baan, sociale contacten en andere verplichtingen is de factor hobbytijd voor mij een kostbaar aangelegenheid. Om met deze kostbare tijd efficiënt om te gaan ligt mijn primary doel de verdere ontwikkeling van DNA gevolgd door het Forum. Door juist vragen te stellen door gebruikers of gasten binnen het hoofdforum van DNA kunnen ook periodieke updates ontstaan. Om geen dubbele tijd te besteden is daarom besloten dat in deze "Status Updates" geen reacties geplaatst kunnen worden en de inhoud niet zal worden voorzien van gedetailleerde informatie.

Hopende op uw begrip,

Met vriendelijke groet,

SDSC.
Bookmark and Share
General Info
Within this section of the Forum, short "Status Updates" will be shown about the further development of DNA.

Meanwhile, a third version of DNA is in development. The intension is to align the algorithmn and associated reference_table even more with the aim to increase the coding/encoding speed. In this, improvements are already made by using different kind of techniques, including so-called "brute force". The experts among us know that writing test_modules, visual scanning of the table for pattern recognition etc. are time-consuming.

Time Distribution
Besides my family, full time job, social contacts and other obligations, the factor time for hobby is a costly matter for me. To use this precious time, my primary goal is the development of DNA followed by the Forum. Periodic updates may also occur through the questions from guests or users in the main forum of DNA. To avoid duplicate and wasted time, no comments can be placed in the section "Status Updates" and the content will not be provided with detailed information.

Hoping for your understanding,

With kind regards,

SDSC.
Bookmark and Share
The best way to slow down your compateters is to give them your source code!
User avatar
SDSC
 
Posts: 24
Joined: Fri 01 Oct 2010, 21:53

Return to Status Updates van DNA (Relinks)

cron